Op het kenteken van een auto staat aangegeven wat de auto mag trekken. Geremd en ongeremd. Een CombiCamp weegt, afhankelijik van het type grofweg tussen de 350 en de 500 kg.Suzuki wagon r+ met combicamp

Op het chassis staat het toegestane maximale gewicht. Dat varieert van 500 kg tot 750 kg.

Met enige regelmaat duikt de vraag op of je met een auto die 650 kg geremd mag trekken een geremde CC mag trekken waarvan op het chassis staat dat het maximale gewicht 750 kg mag zijn.

Het antwoord is ja! dat mag. Voor een aanhanger met een maximaal gewicht t/m 750 kg geldt het feitelijke gewicht. Daarboven het kentekengewicht.

Als u het naadje van de kous wilt weten. Het relevante artikel is Artikel 5.12.7 van de Wvw. en dat luidt als volgt

De last onder de assen van aanhangwagens mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten. Bij middenasaanhangwagens en opleggers mag de last onder de koppeling niet meer bedragen dan in het kentekenregister of op het kentekenbewijs is vermeld.

Je hoeft van een CombiCamp dus niet bij het RDW aan te vragen de maximale last naar beneden te brengen als je je CC achter bijvoorbeeld een Panda wilt hangen.