De Combi-Camp Club is een vereniging, waarvan u lid kunt worden. Het lidmaatschap is niet nodig voor het bezoeken van deze website en/of deelnemen aan het forum, dit is allemaal gratis. Lidmaatschap is wèl noodzakelijk voor het deelnemen aan onze Clubweekeinden die twee maal per jaar gehouden worden. Ook steunt u met uw lidmaatschap de vereniging in bijvoorbeeld het realiseren van deze website en de kosten die gemoeid zijn met het bestaan als vereniging.

Betalend lid worden geeft u ook het recht deel te nemen aan de jaarlijkse ledenvergadering als ook stemrecht tijdens deze vergadering.

U wordt lid door de contributie van € 15,00 te storten op rekening NL63 INGB 0005 8275 19, t.n.v. Combi-Camp Club. Vermeld bij uw overschrijving uw e-mailadres.

LET OP, sommige banken accepteren de '@' niet als teken. Zet dan in plaats van dat teken het woordje AT in uw e-mailadres! Stuur ter controle van uw aanmelding ook een e-mail naar infoATcc-club.nl (vervang 'AT' door '@')

In principe worden alle betalende leden onder vermelding van voornaam en woonplaats opgenomen in de ledenlijst die gepubliceerd wordt in het besloten deel van deze website. Als u tegen deze vermelding bezwaar heeft, dan kunt u dat kenbaar maken in dat zelfde mailbericht.

De contributie wordt als volgt besteed:

  • betalen van registratie en hostingkosten van de website
  • betalen kosten kamer van koophandel
  • betalen kosten bankrekening
  • aanleggen van een reserve ter hoogte van de bovengenoemde jaarlijkse vaste lasten

Het genoemde contributiebedrag is een -jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld- minimumbedrag. Een hogere bijdrage storten mag natuurlijk altijd!

Ga naar de registratiepagina