PRIVACYVERKLARING VAN DE COMBI-CAMP CLUB (CCC)

De CCC is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01138496. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 4 en 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de CCC-administratie verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De CCC verwerkt (mogelijk) de hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich aanmeldt als lid van de CCC en als geregistreerd gebruiker van de website en het forum.
 2. contact met ons opneemt (bv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)
 3. de CCC aanvullende betalingsgegevens levert bij deelname club-weekeinden

1.2 De CCC verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. adres;
 3. e-mailadres;
 4. telefoonnummer;
 5. geboortedatum;
 6. geslacht;
 7. bankgegevens (t.b.v. betalingsverkeer)
 8. gebruikersnaam (op forum).

1.3 De CCC kan deze gegevens gebruiken om:

 • Informatie aan de leden te verstrekken.
 • De kampeerweekenden te organiseren (en betalingsverkeer te regelen).
 • Het beleid van de vereniging te bepalen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de CCC per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de CCC persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die de CCC met betrekking tot u verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de CCC.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De CCC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De CCC treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen door goed beheer en onderhoud te plegen op de website administratie en een gescheiden goed beveiligde betalingsadministratie te voeren.

4. DERDEN

 • De CCC kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: campings of eigenaren van kampeerterreinen alwaar de CCC de kampeerweekenden organiseert.

4.2 De CCC verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor daartoe verplicht wordt op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Leiden, 7 mei 2018