Omdat deze website niet op 'lucht' draait en wij Combi Campers met zijn allen gebruik maken van de website,
Het bestuur wat kosten maakt voor ons gezamenlijke doel: plezier beleven aan onze Combi-Camp.
Wij de informatie gebruiken en de weekenden bijwonen van de CC- club bestaat er een vorm van 'vrijwillige' contributie 2016,

Voor iedereen die de club een warm hart toedraagt en/of wil deelnemen aan de clubweekenden: De contributie à 15 euro voor 2016 kan weer betaald worden op IBANnummer NL63INGB0005827519 ten name van Combi-Camp Club te Brunssum. Het liefst met vermelding van het e-mailadres, waarbij het bekende teken vervangen wordt door "AT".

De eerste contributiebetalingen voor 2016 zijn al binnen. Wie volgt?

Login