Voor iedereen die de club een warm hart toedraagt en/of wil deelnemen aan de clubweekenden: De contributie à 15 euro voor 2015 kan weer betaald worden op IBANnummer NL63INGB0005827519 ten name van Combi-Camp Club te Brunssum. Het liefst met vermelding van het e-mailadres, waarbij het bekende teken vervangen wordt door "AT".

De eerste contributiebetalingen  voor 2015 zijn al binnen. Wie volgt?

 

Login